Privacybeleid

Privacybeleid

Wij vinden de bescherming van uw privacy van groot belang. We willen u zo goed mogelijk informeren, respecteren en u de controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u de informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen, hoe lang wij deze bewaren, wat uw privacyrechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wij zijn gebonden aan en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation 2016/679 van 27 april 2016 (de “GDPR”) en de implementatie ervan in de nationale wetgeving. 

Artikel 1: Wie wordt beschermd door dit privacybeleid

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die we verwerken in onze hoedanigheid van gegevensbeheer (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder).

Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (particuliere en zakelijke) klanten in verband met onze producten en diensten (bijvoorbeeld bij het maken van een aankoop bij ons), evenals op de persoonsgegevens van de eindgebruikers die door hun relatie met onze klant (bijvoorbeeld: andere mensen voor wie onze klant tickets koopt), gebruik maken van onze producten en diensten.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op degenen die onze website bezoeken en onze online mediakanalen gebruiken, deelnemen aan één van onze evenementen of anderszins onze producten en diensten gebruiken.

Voor alle duidelijkheid: verwerking van persoonsgegevens van bedrijven is in het kader van dit privacybeleid alleen relevant indien het bedrijf vertegenwoordigt een natuurlijk persoon is, of – indien het bedrijf een rechtspersoon is – dan is het privacybeleid alleen van toepassing op de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij verwerken in het kader van hun relatie met een dergelijk bedrijf (zoals mandaten, contactpersonen en/of eindgebruikers)

Artikel 2: Verwerkingsverantwoordelijke

Lacus BV, met maatschappelijke zetel te B – 8793 Sint-Eloois-Vijve, Jan-Baptiste Davidstraat 1, BTW-nummer BE0776.625.055 (hierna “Bal van ’t Waregemse, “wij” of “ons”), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat het Bal van ’t Waregemse het doel en de middelen bepaalt voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit neemt niet weg dat onze klanten een aantal verplichtingen hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de eindgebruikers voor wie zij gebruik maken van onze producten en diensten (bijvoorbeeld: andere personen voor wie onze klant tickets koopt)

Onder het Bal van ’t Waregemse wordt verstaan de organisator van Lacus BV.

Artikel 3: Persoonsgegevens die over u worden verwerkt

Verwerkingsactiviteiten

Wanneer we in dit privacybeleid de term “persoonlijke gegevens verwerken” gebruiken, hebben we het over het gebruik van persoonlijke informatie die u identificeert of in staat is u te identificeren, hetzij rechtstreeks, hetzij in combinatie met andere informatie die extern wordt bewaard of verkregen. Uw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam, uw contactgegevens en informatie over hoe u onze website gebruikt omvatten.

Persoonsgegevens worden verzameld:

 • Wanneer u onze producten en diensten gebruikt en via verschillende kanalen met ons communiceert. Dit bevat:
  • Wanneer u een aankoop doet bij ons of bij één van onze officiële (ticket)partners: uw naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, details van de bestelling die u bij ons heeft geplaatst;
  • Ticketinformatie die we aan u toewijzen, gekoppeld aan de ticket(s) die u koopt;
  • Video, afbeeldingen en andere media die jou kunnen identificeren op het evenement, voor de veiligheid en in promotionele media op onze evenementen.
 • Van overheidsinstanties (bijv. politiediensten);
 • Van sociale-mediaplatformen zoals Instagram, Google en Facebook, die uw persoonlijke gegevens verzamelen in hun hoedanigheid van gegevensbeheer en uw toestemming verkrijgen (indien wettelijk vereist) om dergelijke gegevens met ons te delen, zodat wij die gegevens voor de doeleinden kunnen gebruiken beschreven in dit beleid. Houd er rekening mee dat uw gebruik van sociale-mediaplatforms wordt beheerst door het privacybeleid van dergelijke platforms. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens op dergelijke platforms.

Tags van uw persoonlijke gegevens:

Op basis van uw eerdere aankopen, evenement bezoeken en uw activiteit op onze platforms, zullen we tags maken om u als onze klant te categoriseren. Dit zal ons helpen uw behoeften en voorkeuren in de toekomst in kaart te brengen. Met deze tags kunnen we u gepersonaliseerde inhoud bieden op onze website, in onze mailing of andere communicatie. Er worden tags toegevoegd aan de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. We zullen nooit externe gegevens verzamelen om daarop onze tags te baseren.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Minderjarigen die onze producten en diensten gebruiken, moeten onder toezicht staan van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind draagt. De privacy van minderjarigen wordt beschermd en houders van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de (online) activiteiten van hun kinderen.

Artikel 4: hoe en waarom worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Evenredigheid

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij wij alleen de gegevens verwerken die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken.

Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens indien nodig:

 • In de kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindigen van ons verkoopcontract met u;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • Om onze legitieme belangen te beschermen (bijvoorbeeld om onze producten en diensten te blijven verbeteren, onze prestaties op te volgen via geanonimiseerde rapportage en statistieken en om fraude en andere wettelijke overtredingen te voorkomen), in welk geval we altijd streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy, zeker als u minderjarig bent.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens om één van deze drie redenen niet nodig zijn, zullen wij altijd uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u ervoor kiest om geen toestemming te geven, of als u uw toestemming intrekt, kunt u niet (volledig) profiteren van de aangeboden diensten.

Verwerkingsactiviteiten

 1. Bij het gebruik van onze website
 • Om de werking van de website te garanderen;
 • Om u te voorzien van gepersonaliseerde inhoud op onze communicatiekanalen.
 1. Bij bezoek aan ons evenement
 • Waar wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld om criminaliteit te voorkomen, kunnen strafregisters van tickethouders worden gecontroleerd door overheidsinstanties en politiediensten. Deze partijen kunnen ons een negatief advies geven over de toelating van een tickethouder tot het bal of evenement. Bij een negatief advies zijn wij verplicht tickethouders van het bal te verwijderen. Dergelijke omstandigheden geven geen aanleiding tot terugbetaling van uw aankoopprijs. We zullen alleen voornaam, achternaam, geboortedatum en land van verblijf verstrekken en zullen in deze kwestie geen profilering doen of zelf in strafregisters kijken;
 • Beveiliging-, veiligheids- en gezondheidsprocedures (incl. cameratoezicht);
 • Fraudepreventie;
 • Geanonimiseerde rapportage en statistieken over bezoekers (bijv. verschillende regio’s)

Persoonsgegevens gedeeld met derden

We geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij:

 • Dit is nodig voor de levering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld:
  • Ticketaanbieders: Your-Tickets;
  • Betalingsverwerkingsbedrijven
 • Er is een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld:
  • Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen;
  • Politieonderzoeken;
  • Lokale en federale overheidsvereisten
 • Er is een gerechtvaardigd belang voor ons of de betrokken derde partij, bijvoorbeeld:
  • Operationeel personeel ter plaatse
 • U geeft ons toestemming om uw gegevens te delen 

Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot diensten van derden

Via onze producten en diensten kunt u ook gebruik maken van de diensten van andere partijen zoals websites van derden, Facebook, Twitter en nieuwsgroepen. Wij hebben geen controle over de informatie die u daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, en zijn er ook niet verantwoordelijk voor. Het is aan jou om hiermee om te gaan en het privacybeleid van deze derde partij goed door te lezen.

Artikel 5: Beheer uw gegevens

Uw privacyrechten

U hebt de volgende rechten om uw persoonlijke gegevens te beheren:

 • Recht om uw gegevens te wissen in naar behoren gemotiveerde gevallen
 • Recht om uw persoonlijke gegevens in een leesbaar formaat op te vragen voor persoonlijke of overdraagbaarheidsdoeleinden
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Als je het recht om te worden gewist volledig wilt uitoefenen en tickets hebt gekocht voor een toekomstig evenement, worden deze tickets geannuleerd zonder restitutie. Uw gegevens zijn nodig om al deze diensten uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk verwijderd, behalve als het gegevens betreft die op grond van de wet of door een overeenkomst moet worden bewaard.

We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek en nadat uw identiteit is gecontroleerd. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Indien de termijn wordt verlengd, zullen wij u hiervan binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen.

Je kunt je rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@balvantwaregemse.be of door te schrijven naar het volgend adres:

Lacus BV
Jan-Baptiste Davidstraat 1
8793 Sint-Eloois-Vijve
België

Artikel 6: Cookies en andere technologieën

Tijdens het gebruik van onze website kunnen we cookies plaatsen, afkomstig van het domein balvantwaregemse.be of een subdomein van balvantwaregemse.be.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat die vanaf de computer van een website naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

We slaan geen persoonsgegevens op in een cookie waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. We kunnen echter uw activiteit op online assets volgen voor statistische analyse en om uw ervaring te verbeteren.

Hoewel cookies nodig zijn om de diensten en alle functies ervan volledig te kunnen gebruiken, kunt u cookies altijd weigeren door de bijhorende instellingen van uw browser te wijzigen.

Bepaalde cookies zoals functionele cookies en prestatiecookies zijn verplicht, andere cookies kunnen in uw browser worden uitgeschakeld.

Artikel 7: Beveiliging van uw persoonsgegevens

Technische en organisatorische maatregelen

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

Zoals beschreven in dit privacybeleid, worden uw persoonsgegevens in sommige gevallen gedeeld met derden, in elk geval moet die derde partij beschikken over passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

In sommige gevallen kunnen we echter wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan een derde partij, zoals een overheidsinstantie, en hebben we beperkte controle over hoe die gegevens door die partij worden beschermd.

Verwerking van persoonsgegevens binnen/buiten de EER

De informatie die u ons verstrekt, wordt bewaard in de systemen die zich op de maatschappelijke zetel in Sint-Eloois-Vijve bevinden of in die van een aangestelde derde partij (hierboven vermeld) of onze Cloud serviceprovider www.ovh.com.

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zullen wij er door middel van contractuele of andere maatregelen voor zorgen dat die gegevens van een passend beschermingsniveau genieten, vergelijkbaar met dat wat zij in de Europese Unie zouden genieten, in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Privacy incidenten

Datalekken kunnen per mail gemeld worden aan: info@balvantwaregemse.be

Gegevensbewaring

Gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de nodige statistieken worden verwijderd zodra de verwerkingsactiviteit is voltooid en de gegevens niet langer nodig zijn. Met uitzondering van wanneer we wettelijk verplicht zijn de gegevens gedurende een bepaalde bewaartijd te bewaren.

Artikel 8: Diversen

Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan ons recht om op basis van een overeenkomst, de wet, regelgeving, etc. verdere acties te ondernemen jegens bepaalde gebruikers van onze producten en diensten. We implementeren Data Privacy, Data Protection en Data Security by design en by default wanneer en waar dit mogelijk is.

Artikel 9: Updates

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, ook als onderdeel van de GDPR. De laatste versie van ons privacybeleid is altijd beschikbaar op www.balvantwaregemse.be

Artikel 10: Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kan via info@balvantwaregemse.be of:

Lacus BV
Jan-Baptiste Davidstraat 1
8793 Sint-Eloois-Vijve
België

Laatste update: 4 november 2021